EL BLOG

Eclipse en Tauro: tips prácticos.

Abr 30, 2022 | Xilo Info

Estamos de fin de semana de Eclipse Solar en Tauro! Por aquí les comparto info a nivel práctico, para que nos les agarre movidas!